Maltepe Escort alanya Escort kartal Escort Maltepe Escort manavgat Escort Aile Hekimliği | Bağcılar Firma Rehberi, Bağcılar da Firmanı Kaydet, İstanbul Bağcılar şirketleri, İstanbul Bağcılar Firmaları Rehberi, İstanbul Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren firmaların listesi,Bağcılar Seri İlan, bagcilar, Bağcılar, reklam, Bağcılar Web Portalı, Bağcılar Web Tasarım Merkezi, bağcılar ilçe rehberi, bağcılar haber, bağcılar haberleri, bağcılar işletmeler, bağcılardaki firmalar, bağcılar kurumları
Bağcılar Web Tasarımı
bağcılar anaokulu, bağcılar anaokulu erken kayıt, bağcılar meb anaokulu
bağcılar web tasarım, web sitesi, bağcılar eticaretbağcılar anaokulu, bağcılarda anaokulu, bağcılar ilkizler anaokulumerkezi uydu sistemiTıkanıklık Açma | Gider Tıkanıklığı Açam
bağcılar firma rehberi tel : 0554 432 22 22
istanbul escort

Aile Hekimliği

Aile Hekimim Kim ? 

İnsan odaklı düşünüldüğünde sağlık hizmetlerinde iyileşme gereği artık ertelenemez, bekletilemez bir olgudur. Sağlıklı yaşam, insanların en doğal hakkıdır ve bu Anayasa’nın 56. maddesi ile teminat altına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinin herkese eşit ve etkili bir şekilde ulaşabilmesi için ülkemizde atılması gereken en önemli adımlardan biri, sağlık hizmetinin olması gereken basamakta verilmesidir.

Sağlık hizmetleri ülkemizde üç basamakta verilmektedir:

I. Birinci basamakta, hastaların ilk olarak başvurdukları sağlık ocakları, dispanserler gibi kurumlar bulunur. Burada teşhisi ve tedavisi mümkün olan hastaların diğer basamaklara başvurmalarına gerek yoktur.

II. İkinci basamakta hastaneler bulunur. Hastanelere, birinci basamakta teşhisi ve tedavisi yapılamayan hastaların başvurması gerekir.

III. Üçüncü basamakta ise üniversite hastaneleri gibi özellikli hastaneler bulunur ki buraya diğer hastanelerde çözümlenememiş sorunları olan hastalar başvurur. Bu sıralama sayesinde hastaların çoğunun sorunu birinci basamakta (sağlık ocakları vb.) çözülebilmektedir. Gelişmiş ülkelerde, hastaların % 90?ından fazlasının birinci basamakta teşhis ve tedavi mümkün olmaktadır. Böylece hastanelerde yığılma engellenmekte ve hastanelere başvuran hastalara muayene, teşhis ve tedavi için daha fazla zaman ayrılabilmektedir. Hastanelerde teşhis ve tedavisi mümkün olamayan az sayıdaki hasta ise üniversite hastanesi gibi özellikli hastanelere (üçüncü basamak) gider.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel amaçları; sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulmasının temin edilmesidir. Yurt sathında dengeli dağılan, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veren, çağdaş teknolojiden en iyi biçimde faydalanan, sürekli, basamaklı bir sağlık hizmeti sunumu hedeflenmektedir. Aile hekimliği uygulamaları da bu programın en temel bileşenidir. Aile hekimliği uygulamalarında kişi memnuniyeti birinci önceliktir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak koruyucu sağlık sistemine işlerlik kazandırılması ve sevk sisteminin uygulanması sayesinde ikinci basamakta yığılmayı engelleyecek, ikinci basamakta tedavi edilmesi gereken hastalara yeterince zaman ayrılmasını sağlayacaktır. Birinci basamak hizmetleri böylece daha etkili bir şekilde verilebilecek, ikinci ve üçüncü basamak olarak tanımlanan hastanelerin daha kaliteli sağlık hizmeti ve sağlık eğitimi vermeleri sağlanabilecektir. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakını, etkin bir biçimde uyguladıkları bu yöntemle sağlık problemlerini büyük ölçüde azaltmışlar ve hastanelerde yığılmayı büyük ölçüde ortadan kaldırmışlardır. Önemli nokta, yurttaşlarımızın aile hekimlerine güven duyacağı ve kendi hekimlerini kendilerinin seçeceği, aile hekimlerimizin bir hizmet yarışı içinde görevini yürüteceği, iyi ve kaliteli hizmetin hekime doğrudan yansıyacağı bir sistem oluşturmaktır.

Aile hekimi, kişilerin sağlıklarının sürdürülmesi ve hastalıklarının tedavisi için kendilerinin seçtiği hekimdir. Aile hekimi anne karnındaki bebekten, en yaşlı bireyine kadar bütün aile fertlerinin sağlığından, kişilerin sağlıkla ilgili sorunlarından ve hastalıklarından sorumludur. Aile hekimi ile kişi arasında sürekli bir ilişki bulunması ve bu ilişkinin her iki tarafın da isteği doğrultusunda sürdürülmesi esastır. Aile hekimi kişinin sağlığının emanet edildiği, bireylere ayırımsız hizmet sunan, sağlıklı bir toplum hedefine hizmet eden, sağlık kontrolü, aşılama, aile planlaması, kronik hastalık takibini yapan ve her türlü sağlık sorununa çözüm bulmayı amaçlayan, çözüm yollarını araştıran ve yol gösteren hekimdir. Aile hekimi kişilerin sağlık sorunlarında ilk başvurdukları kişidir. Aile bireylerinin adeta özel hekimidir.

Aile hekimi, ailenin bütün bireylerinin sağlık durumlarını, yaşama koşullarını, koruyucu sağlık uygulamalarının ve sağlık eğitiminin bu bireylere nasıl uygulanabileceğini en iyi bilen kişidir; kendi sorumluluğu altındaki bireyleri bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla, riskler, sağlık koşulları, çevre ve mevcut diğer akut veya kronik sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirir. Aile hekimliği uygulaması, bireylerin sağlık sistemine giriş kapısıdır. Bu açıdan aile hekimleri aynı zamanda bir çok yanlış yönlendirmeleri ve gereksiz sağlık harcamalarını önleyen ve hastalarını doğru tedaviye yönlendiren sağlık danışmanıdırlar. Hastaları gereksiz görüntüleme yöntemlerinin (röntgen, tomografi vb.), testlerin ve tedavilerin kayıplarından korur. Aile hekimi, aile bireylerinin ikametlerine yakındır, kolay ulaşılabilir. Hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanır, aile, çevre ve iş ilişkilerini değerlendirir.

Aile hekimleri, bireylerin sosyoekonomik düzeyi ne olursa olsun, onlara verilen sağlık hizmetlerinde hem hizmet sunucusu, hem öncü, hem de koordinatör olarak görev yapar. Aile hekimleri hastaların ilk başvuracağı sağlık görevlisi olacaklarından, sağlık sisteminin ön sıralarında yer alarak yol göstericilik ve önderlik görevini üstleneceklerdir. Bir anlamda, vatandaşların sağlık sorunları karşısında sahipleri olacaklardır.

Aile hekimi gerekli görmesi halinde hastalarını ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına sevk edebilir. Sevk ettiği hastaneden hastası için randevu alır. Bununla beraber, bu kişiler kendi aile hekimlerine kayıtlı kalırlar ve aile hekimi, kişi taburcu olduktan sonra uygulanması gereken tedavilerden sorumludur. Böyle bir tıbbî bakım ya da tedavi gerektiği zaman ilgili kurum öncelikle ilgili aile hekimini bilgilendirmek zorundadır. Kurum, hasta taburcu olurken dosya özetini de aile hekimine ulaştırmalıdır.

Aile hekimliği uygulaması ile; sağlık grup başkanlığı, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, verem savaş dispanseri, kurum hekimliği, sağlık merkezi gibi birçok kurum tarafından verilen ve dağınık bir yapı gösteren birinci basamak sağlık hizmetleri daha sade bir örgütlenmeye kavuşturularak, toplum sağlığı merkezi ve aile sağlığı merkezi tarafından verilmesi sağlanmak istenmektedir. Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde, kişilerin birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için aile hekimlerine kaydolması zorunludur. Kişilerin aile hekimlerine kaydı, başlangıçta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oturdukları bölge göz önünde bulundurularak yapılır. Daha sonra kişiler aile hekimlerini, bulundukları bölge içinde kalmak şartı ile 6 ayda bir serbestçe değiştirme hakkına sahip olacaktır. Özel tercihi olmayan kişi İl Sağlık Müdürlüğünce listesinde en az kişi kaydı olan aile hekiminin listesine eklenir. Bir başka ilçeye taşınan kişi, o ilçedeki bir aile hekimine kayıt olur. Birey, aile hekimini ideal olarak bölgesinde çalışan hekimlerden seçer. Koşulların elvermesi ölçüsünde bu özgürlük kısıtlanmaz.

Vatandaşlarımızın ev ziyareti nedeni ile aile hekimlerini kendi bölgesinden seçmeleri tavsiye edilir. Ancak yine de isterlerse başka bölgeden (büyükşehir belediye sınırları içinde veya ilçe belediye sınırları içinde olmak koşuluyla) aile hekimi seçebilirler. Bu durumda ev ziyareti mümkün olmayabilecektir. Sürekli ikamet ettiği yerden uzak kalacak kişi kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden kayıt yaptırmadan sağlık hizmeti alabilir. Aile hekimi bu konumdaki kişiler için ücret talep edemez.

Aile hekiminiz, uzun süre yerinde olmaması durumunda, vekil aile hekiminizin kim olduğunu size bildirecektir. Eğer aile hekiminiz grup halinde diğer hekimlerle birlikte çalışıyorsa, onlardan biri size yardımcı olacaktır. Seçtiğiniz aile hekimi bölgenin özelliklerine göre çalışma saatlerini belirleyecek, değişiklik durumunda ise size bildirecektir. Gezici sağlık hizmet verecek hekim İl Sağlık Müdürlüğünün onayıyla sorumlu olduğu bölgeye en yakın merkezi konumdaki yerleşim yerinde oturur. Gezici sağlık hizmetinde, muayene için hekimin kendi temin ettiği gezici sağlık aracı ya da varsa o bölgedeki boş sağlık ocağı veya sağlık evi kullanılır. Ayrıca aile hekiminin ikamet ettiği yerde de bürosu olacaktır. Vatandaşın aile hekimi vasıtası ile alacağı birinci basamak sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olup bu hizmetin finansmanı devlet tarafından karşılanacaktır. Herhangi bir sigortası olmayan ve yeşil kart alamayan vatandaşlarımız da herhangi bir ücret ödemeden sisteme dahil olabileceklerdir.

2005 tarihinde Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına Düzce ilinde geçilmiştir. Halen 46 ilde birinci basamakta Aile hekimliği modeli uygulanmaktadır. Günümüze kadar aile hekimliği uygulamasına geçen illerimizdeki hasta-hekim ilişkilerindeki memnuniyet ve başarılı çalışmalar ışığında 2010 yılı sonunda tüm illerimizin Aile Hekimliği Uygulamasına geçmesi planlanmıştır.

Aile Hekimliği sitemize 20 Şubat 2014 tarihinde eklenmiş ve 732 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
İlgili Terimler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
kayaşehir escort Hd Porn kayaşehir escort escort istanbul ortaköy escort şişli escort bayan bayan escort halkalı bayan escort porno indir
bodrum escort bayan escort kadikoy umraniye escort atasehir escort kadikoy escort bayan umraniye escort kartal escort bayan escort atasehir escort anadolu yakasi escort bayan escort antalya escort atasehir escort bostanci escort kadikoy escort

avcılar escort halkalı escort şirinevler escort esenyurt escort fındıkzade escort avcılar escort şirinevler escort ataköy escort beylikdz escort istanbul escort